Therborn, G. (2015) ”Bland intellektuella och statstjänstemän – mot gränslösa horisonter”, Sociologisk Forskning, 51(3–4), s. 145–158. doi: 10.37062/sf.51.21844.