Forskning, S. (2020) ”Kommande temanummer av Sociologisk Forskning: Hur har samhället och människors liv påverkats av coronakrisen och covid-19-pandemin?”, Sociologisk Forskning, 57(2), s. 220. doi: 10.37062/sf.57.21973.