Svallfors, S. (2020) ”Politik på riktigt. Handbok för sociala ingenjörer: Irene Wennemo”, Sociologisk Forskning, 57(2), s. 207–210. doi: 10.37062/sf.57.21975.