Nelson, K. (2020) ”Sociologförbundet har ordet: Den nya styrelsens arbete”, Sociologisk Forskning, 57(2), s. 221. doi: 10.37062/sf.57.21978.