Iversen, C., Redmalm, D., Flinkfeldt, M. och Persson, M. (2021) ”En människa bland andra? Äldre människors begripliggörande av vardagen under covid-19-krisen”, Sociologisk Forskning, 58(1–2). doi: 10.37062/sf.58.22100.