Wall, E. och Bergman, J. . (2021) ”Tid för förändring av arbetsvillkor inom vård och omsorg: Tid och temporalitet i narrativt meningsskapande under den första tiden av coronapandemin”, Sociologisk Forskning, 58(1–2). doi: 10.37062/sf.58.22103.