Kulin, J., Johansson Sevä, I., Hjerm, M. och Fors Connolly, F. (2021) ”Oro över coronapandemin i det svenska samhället”, Sociologisk Forskning, 58(1–2). doi: 10.37062/sf.58.22104.