Hansson, K. och Petersson , C. . (2021) ”Den sårbara gemenskapen: Kvinnojourer under covid-19-pandemin”, Sociologisk Forskning, 58(1–2). doi: 10.37062/sf.58.22106.