Jukkala, T., Ferlander, S., Aytar, O., Engdahl, E., Hristova, A., Hopstadius, M., Blasko, A. och Misheva, V. (2021) ”Att leva med en världsomfattande pandemi: En studie om människors oro kopplat till covid-19 i Sverige”, Sociologisk Forskning, 58(1–2). doi: 10.37062/sf.58.22256.