Olaison, A., Knechtel , M., Torres, S. . och Forssell, E. . (2021) ”Dokumentationens roll för klientskapande processer i äldreinriktat socialt arbete: Spelar utlandsfödd bakgrund, kön och ålder någon roll?”, Sociologisk Forskning, 58(3), s. 287–310. doi: 10.37062/sf.58.22305.