Frödin, O. och Fredholm, A. (2021) ”Transnationalism, integration och etnisk organisering: En studie av svenska etniska organisationer i ljuset av civilsamhällets omvandling”, Sociologisk Forskning, 58(3), s. 311–338. doi: 10.37062/sf.58.22308.