Jämte, J., Kelekay, J., Schclarek Mulinari, L. och Sohl, L. (2020) ”Samhällsvetenskapliga perspektiv på Black Lives Matter”, Sociologisk Forskning, 57(3–4), s. 363–379. doi: 10.37062/sf.57.22320.