Hallström, I. (2020) ”Merleaus mamma: Maria Törnqvist”, Sociologisk Forskning, 57(3–4), s. 425–427. doi: 10.37062/sf.57.22326.