Malmqvist, K. (2020) ”Fina och fula känslor? Historiska essäer: Eva Österberg”, Sociologisk Forskning, 57(3–4), s. 431–434. doi: 10.37062/sf.57.22328.