Nelson, K. (2020) ”Sociologförbundet har ordet: Sociologförbundet i sociala medier”, Sociologisk Forskning, 57(3–4), s. 435. doi: 10.37062/sf.57.22329.