Hallonsten, O. (2022) ”Järnburen smids på nytt: Ett klassiskt sociologiskt perspektiv på new public management och dess konsekvenser”, Sociologisk Forskning, 59(1–2), s. 31–53. doi: 10.37062/sf.59.22467.