Engdahl, E., Ekbrand, H. och Nyman, M. (2021) ”#Metoo: En kamp för socialt erkännande och rättvisa”, Sociologisk Forskning, 58(3), s. 199–216. doi: 10.37062/sf.58.22500.