Wågby Gräfe, A. (2022) ”Den sociala meningen med barns delaktighet i vårdnads-, boende- och umgängesprocesser”, Sociologisk Forskning, 59(1–2), s. 177–202. doi: 10.37062/sf.59.23212.