Olofsson, T. (2021) ”Rättsregler i kris: Johan Hirschfeldt och Olof Petersson”, Sociologisk Forskning, 58(1–2). doi: 10.37062/sf.58.23217.