Fernqvist, S. (2021) ”Forskningsetik. Vägval i samhällsvetenskapliga studier: Sara Eldén”, Sociologisk Forskning, 58(1–2). doi: 10.37062/sf.58.23219.