Persson Thunqvist, D. (2022) ”Altruismens kollektiva former: Om altruistiska ’yrkeshjältar’ utifrån Durkheim”, Sociologisk Forskning, 59(1–2), s. 55–73. doi: 10.37062/sf.59.23430.