Granberg, M. (2022) ”Ekonomisk form och den ömsesidiga konstitueringen av ojämlika sociala relationer”, Sociologisk Forskning, 59(1–2), s. 75–99. doi: 10.37062/sf.59.23509.