Lundberg, A., Lindberg, A. och Muftee, M. (2022) ”’Även om du är analfabet så antar jag att du ändå har en tidsuppfattning som alla andra.’: En kvalitativ analys av temporala motsättningar i svensk asylbyråkrati”, Sociologisk Forskning, 59(3), s. 253–278. doi: 10.37062/sf.59.23570.