Holmström, C. (2021) ”Samtyckesdynamiker. Sex, våldtäkt och gråzonen däremellan: Lena Gunnarsson”, Sociologisk Forskning, 58(3), s. 352–354. doi: 10.37062/sf.58.23744.