Alm, S. (2022) ”Social inkludering och inställning till omfördelning: Kvinnors attityder i en historisk brytningstid”, Sociologisk Forskning, 59(3), s. 279–298. doi: 10.37062/sf.59.23870.