Edlund, J., Eldén, S., Wästerfors, D. och Sohl, L. (2022) ”Att bedriva sociologisk forskning i en tid av byråkratiserad etikprövning”, Sociologisk Forskning, 58(4), s. 455–466. doi: 10.37062/sf.58.23907.