Berg, M., Lidegran, I., Schmauch, U., Sjöstrand, G. och Kravchenko, Z. (2022) ”Digital sociologi: Att undervisa i sociologi under en pandemi”, Sociologisk Forskning, 58(4), s. 467–482. doi: 10.37062/sf.58.23910.