Ekström, V. och Hvenmark, J. (2023) ”Ett pris man får betala? Om kvalitet i socialtjänstens arbete med skyddat boende”, Sociologisk Forskning, 59(4), s. 447–471. doi: 10.37062/sf.59.24131.