Holmberg, A., Holmberg, M. och Alvinius, A. (2023) ”Människans sociala relationer med djur: En utmaning för totalförsvaret?”, Sociologisk Forskning, 59(4), s. 473–492. doi: 10.37062/sf.59.24243.