Nelson, K. (2022) ”Fyra generaliserade steg i lärandeprocessen: En vardagssociologisk betraktelse över gitarrspelande och sociologi”, Sociologisk Forskning, 59(1–2), s. 233–243. doi: 10.37062/sf.59.24248.