Bogren, A. (2022) ”Övervakningskapitalismen. Vid maktens nya frontlinjer: Shoshana Zuboff”, Sociologisk Forskning, 59(1–2), s. 215–218. doi: 10.37062/sf.59.24249.