Ginnerskov, J. (2022) ”Sociologins klassiker. Upptäckter och återupptäckter: Lisa Eklund & Bo Isenberg (red.)”, Sociologisk Forskning, 59(1–2), s. 209–212. doi: 10.37062/sf.59.24252.