Therborn, G. (2022) ”2034. Meritokratins uppgång och fall: Michael Young”, Sociologisk Forskning, 59(1–2), s. 213–214. doi: 10.37062/sf.59.24255.