Lundqvist, Åsa (2022) ”Sociologförbundet har ordet: Ordföranden har ordet”, Sociologisk Forskning, 59(1–2), s. 229–230. doi: 10.37062/sf.59.24257.