Forskning, S. (2022) ”Förbundets nya styrelse”, Sociologisk Forskning, 59(1–2), s. 231. doi: 10.37062/sf.59.24258.