Sandström, L. (2023) ”Asylsökande flyktingar och den svenska ’tryggheten’”, Sociologisk Forskning, 60(1), s. 5–32. doi: 10.37062/sf.60.24453.