Lundqvist, Åsa (2023) ”Sociologförbundet har ordet: Övergångar”, Sociologisk Forskning, 59(4), s. 501. doi: 10.37062/sf.59.25041.