Sohl, L. och Wennerhag, M. (2023) ”De avgående redaktörerna har ordet”, Sociologisk Forskning, 59(4), s. 359–360. doi: 10.37062/sf.59.25042.