Sunnemark, L. och Sunnemark, F. (2024) ”Samverkan, hållbarhet och demokrati: Konstruktioner och förståelser av samhällsansvar i svenska lärosätens visions- och strategidokument”, Sociologisk Forskning, 61(1), s. 7–39. doi: 10.37062/sf.61.25138.