Holmqvist, D. (2023) ”Feminism och konvivialitet. Samexistens, oenighet, hopp. Gleerups, 2023: Lena Martinsson & Diana Mulinari (red.) ”, Sociologisk Forskning, 60(1), s. 107–109. doi: 10.37062/sf.60.25223.