Persson, M. och Ståhl, C. (2023) ”Den nya redaktionen har ordet”, Sociologisk Forskning, 60(1), s. 3–4. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/25225 (åtkomstdatum: 16 april 2024).