Lundqvist, Åsa (2023) ”Sociologförbundet har ordet”, Sociologisk Forskning, 60(1), s. 117. doi: 10.37062/sf.60.25226.