Holmqvist, M. (2023) ”Un-learning to labour. Activating the unemployed in a former industrial community. Arkiv förlag, 2023. : Jon Sunnerfjell”, Sociologisk Forskning, 60(1), s. 110–112. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/25227 (åtkomstdatum: 16 april 2024).