Envall, F., Andersson, D. och Rohracher, H. (2023) ”Att energigemenskapa: Energigemenskaper som arena för klimatomställningens praktiker och politik”, Sociologisk Forskning, 60(3-4), s. 299–325. doi: 10.37062/sf.60.25394.