Rabe, L. (2023) ”Har Sociologisk Forskning något att säga om klimatkrisen? En forskningsöversikt av det senaste decenniets publikationer”, Sociologisk Forskning, 60(3-4), s. 229–249. doi: 10.37062/sf.60.25398.