Linnell, M. (2023) ”Livet från den ljusa sidan: Sociologi och föreställningen om det radikalt annorlunda”, Sociologisk Forskning, 60(3-4), s. 327–351. doi: 10.37062/sf.60.25403.