Persson, M. och Ståhl, C. (2023) ”Sociologisk Forskning ger ut sin 60:e årgång!”, Sociologisk Forskning, 60(2), s. 121–123. doi: 10.37062/sf.60.25480.