Ginnerskov, J. (2023) ”Mot disciplinens kärna! : Från sociologiska paradigm till sociologididaktik”, Sociologisk Forskning, 60(2), s. 141–144. doi: 10.37062/sf.60.25482.