Ferm, L. (2023) ”Sociologins framtid och blick : En intervju med juniora sociologer”, Sociologisk Forskning, 60(2), s. 125–139. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/25483 (åtkomstdatum: 5 december 2023).