Flaherty, C. (2023) ”A curious sociology”, Sociologisk Forskning, 60(2), s. 151–154. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/25485 (åtkomstdatum: 22 juni 2024).